Author Archives: Đình Thái

NGÀNH BAO BÌ GIẤY VIỆT NAM 2020 – Những Chuyển Biến Mạnh Mẽ

Ngành bao bì giấy Việt Nam 2019 – 2020 đã phải lao đao trước việc hứng chịu quá nhiều khó khăn. Ngoài vấn đề về nguồn nguyên liệu, bên cạnh đó là khó khăn trong quá trình xuất nhập khẩu. Ngành bao bì giấy Việt Nam trong những năm 2019 có sự tăng trưởng mạnh so […]